Sjöbefälföreningens oseriösa förhandlande

Sjöbefälsföreningen, SBF, har nu tackat nej till bud från medlarna och sagt upp kollektivavtalet för skärgårdstrafiken. Med sitt agerande sätter de nu hela sin organisations goda rykte på spel genom oseriöst förhandlande där de obstruerar ett nytt modernt kollektivavtal inom Skärgårdsområdet. Därmed ställer sig SBF också sida vid sida med de mest stridbara grenarna av LO.

Att vara sjöbefäl är en både mycket kvalificerad och ansvarsfull arbetsuppgift. Det är inte bara fartyget som ska framföras på tryggt och säkert sätt. Befälhavaren är dessutom som högste chef ombord ansvarig för ett stort antal passagerare, för att besättningen utför sina arbetsuppgifter och att allt fungerar ombord.

I avtalsrörelsen 2012 kom Almega Tjänsteföretagen och SBF överens om en första arbetsgrupp som tittade närmare på olika modeller för individuell lönesättning. I 2013 års avtalsrörelse kom parterna överens om att gå vidare med en arbetsgrupp som skulle ta fram kriterier för individuell lönesättning och förbereda ett införande av ett nytt system.

Under 2013 arbetade parterna konstruktivt med att utforma ett system för individuell lönesättning. Från arbetsgivarhåll ville vi prioritera ansvaret för verksamheten ombord och det ekonomiska utfallet.

Sjöbefälen vill prioritera erfarenhet och yrkeskunskaper. Självklart blev det en kompromiss.

Men när vi i december ifjol satte oss med SBF för att föra frågan i hamn så girade vår motpart 180 grader. Därefter har Sjöbefälen bara låtsats förhandla och istället försökt få tiden att gå.

SBF fortsätter att i förhandlingarna hävda att det bästa sättet för lönesättning är ett ålderdomligt tarifflönesystem som bara tar hänsyn till antal år till sjöss och bortser från den individuella kompetensen. Lönesystem med tariffer finns i stort sätt bara kvar på LO-området när det gäller mindre ansvarsfulla och mindre komplicerade arbetsuppgifter.

Sjöbefälsföreningen vet också att det finns mycket starka skäl för individuell lönesättning på området. Som ansvarig för verksamheten ombord är sjöbefälen också avgörande för rederiets resultat och framgång – det är de som ska se till att företagets mål för verksamheten blir verklighet.

Det finns också bland våra rederiföretag exempel på att det på samma dagstur i istrafik kan skilja 2 000 kronor i oljeförbrukning mellan två olika befäl. Det handlar om att genom kompetens och erfarenhet, läsa och nyttja vindar och strömmar, så att fartyget körs på det mest energisnåla sättet. Därmed är det individuella lönesystemet också det klimatsmarta lönesystemet. Men kollektivavtalets miljöpåverkan väljer Sjöbefälsföreningen helt att bortse från.

Nu har SBF sagt upp avtalet och förbereder stridsåtgärder. Det kommer att drabba de boende i skärgården som drabbades av strejk på skärgårdstrafiken så sent som i höstas. Då isolerades vissa öar, turer ställdes in och leveranser av förnödenheter inte kommer fram. Mycket tyder på att SBF nu kommer se till att det blir en upprepning till våren.