Evidensbaserad jobbpolitik i Vallentuna kommun

Idag skriver jag och Vallentunas kommunalråd Örjan Lid (m) om kommunens nya arbetsmarknadsmodell i Dagens Samhälle. Den bygger på min bok ”En chans att göra skillnad – kommunernas ansvar för invandring, arbete och företagande”.

Gemensamma drag i detta är ökad aktivering, jobbcoaching, privata aktörer och ett bra lokalt jobbskapande. Dessutom behövs resultatinriktad vuxenutbildning. Även om arbetsmarknadspolitiken egentligen är en statlig angelägenhet är det centralt att de kommunala insatser som också utförs är uppbyggda på rätt sätt.