EU-kommissionen: tjänsteexporten motvikt i försämrad bytesbalans

Utifrån EU-kommissionens rapport om makroekonomiska obalanser presenterade kommissionen nu i mars månad en fördjupad rapport om Sveriges situation. De höjer ett varningens finger framförallt mot hushållens skuldsättning, men menar också att det är nödvändigt att bevaka den svenska bytesbalansen.

bytesbalans

Bytesbalansen förväntas sjunka till 6 procent år 2015, men kommissionen påpekar att det strukturellt sjunkande varuhandelsöverskottet motverkas av den svenska tjänsteexporten. Även om kommissionen framhåller att den svenska tjänstesektorn får en allt mer betydande roll i svensk ekonomi kan tjänsteexporten inte till fullo kompensera för den väsentliga minskningen av varuexportens nettovärde.

Rapporten konstaterar att tjänstefieringstrenden är tydlig. Varuexportens värde minskar medan konkurrensen från varuexportinriktade ekonomier blir större. Mina slutsatser av detta är att vi behöver politiker som är medvetna om tjänstesektorns ökade betydelse för svensk ekonomi. Vi behöver politik som tar ansvar för den svenska exporten och tar hänsyn till tjänsteexportens stora betydelse för denna.