Alla barn har rätt till samma kvalitetssäkring

Det är glädjande att regeringen tagit intryck av den diskussion om bristande tillsyn av förskolor som inte bara vi på Almega flaggat för, här senast i en färsk debattartikel i Dagens Samhälle, men även Skolinspektionen uppmärksammat.

I dag går vart femte förskolebarn i fristående förskola och generellt fungerar de fristående förskolorna mycket bra. Förskolan är en av de kommunala verksamheter som får mycket höga nöjdhetsbetyg och man har dessutom ökat jämfört med fjolåret i Svenskt kvalitetsindex från 2013. Såväl förskola som grundskola i privat regi får högre betyg än deras kommunala motsvarighet – 81,5 procent av föräldrarna var nöjda med sin privata förskola, motsvarande siffra för de föräldrar som har barn i kommunal förskola var 76 procent förra året.

nojdhet_i_forskolan

Tittar man på parametrar som miljö, gruppstorlek och personal är föräldrar med barn i privata förskolor också mer nöjda än de med barn i kommunala förskolor visar Skolverkets egna siffror som du kan läsa mer om här på skolvalet.nu.

Det är viktigt att förskolan granskas för att säkerställa att man följer skollag och läroplan men i dagsläget ser alltså denna tillsyn olika ut beroende på om förskolan är privat eller kommunal. Skolinspektionen är ansvarig för tillsynen av de kommunala förskolorna medan de fristående förskolorna granskas av respektive kommun. Precis som förskoleminister Maria Arnholm antyder så ser den här granskningen väldigt olika ut i olika kommuner.

Vi vill att Skolinspektionen ansvarar för inspektion av alla förskolor. Detta på grund av att kommunerna har mycket ojämn kvalitet på sina granskningar i dag, vilket skapar en rättsosäkerhet för fria förskolor.

En bra kontroll och uppföljning av verksamheten är central, inte bara för att sortera bort dem som inte håller måttet, oavsett ägare och driftsform, utan också för att de som håller hög kvalitet ska få ett kvitto på vad som fungerar bra och tips om hur de kan utveckla sig ytterligare. Det är också ett sätt att inspirera och lyfta all verksamhet på ett område inom välfärden genom att tydliggöra kvalitén.

Det gäller inte bara förskolan – även skola, vård och omsorg ska kvalitetsgranskas på lika grunder. Bara så får vi en jämlik och rättvis och rättssäker välfärd oavsett huvudman.