Regeringens förslag riskerar att öka korruptionen

Sverige är ett av världens minst korrupta länder. En bidragande orsak till det är vår lagstiftning som styr offentliga upphandlingar. Men senare denna vecka väntas regeringen presentera ett förslag om att kraftigt höja gränsen för direktupphandlingar. Det riskerar att leda till sämre insyn och mer korruption, varnar företrädare för Svenskt Näringsliv, Almega och Sveriges Byggindustrier.

Läs artikeln här