Populism visar sig vara populism

Jag stöter ofta på påståendet att ”det vore bättre om pengarna stannade i välfärden istället för att gå till vinster”. Gärna sagt som om det var den klokaste av självklarheter. Och det är klart, en ensidig bild i media och ihärdig opinionsbildning från LO och (v) sätter till slut sina spår.

Men som ofta med enkla hållningar, så håller de inte vid närmare granskning. Precis som med populistisk politik. För ser man till vart välfärdsföretagens överskott går, så visar det sig att väldigt mycket återinvesteras i verksamheten och därmed bidrar till att utveckla välfärden. Till exempel återinvesterade de vårdföretag som gick med vinst år 2012 så mycket som 2,9 miljarder kronor. Det visar sig också att det är nästan uteslutande småföretag och producentkooperativ som delar ut av vinsten. Utdelningen är då ofta innestående lön som ägaren inte tar ut förrän företaget visar lönsamhet.

Bilden är liknande för friskolor. De genomsnittliga vinsterna är blygsamma och det mesta går tillbaka till verksamheten.

Till detta måste man lägga till att ägarna har från början riskerat egna pengar och investerat stora belopp i välfärden. En viss avkastning är då bara helt rimlig.

Det populistiska mantrat om ägare ”som stoppar allt i egna fickor” visar sig bara vara en myt. Vilket kan kunde misstänka från början.