Om jag vore man…

…skulle jag pränta in Martinikliniken i Hamburg i mitt minne.

Martinikliniken i Hamburg arbetar med prostatacancerbehandling och forskning. De har en överlevnadsgrad (5 år efter behandling) på 95 procent jämfört med 94 procent i Europa generellt.

Inte så imponerande siffror kanske.

Men om man istället jämför livskvalitet efter operation…

Då drabbas 75 procent av prostatacancerbehandlade patienter av impotens medans motsvarande siffra hos Martinikliniken ligger på 34,5 procent. Det tror jag räcker som argument för många män att välja Martinikliniken.

Om inte, tror jag att det faktum att 49 procent av prostatacancerpatienter drabbas av inkontinens, och i många fall svår inkontinens, och endast 6 procent av Martiniklinikens patienter får inkontinensproblem, övertygar de flesta.

Eller som Stefan Larsson, från Boston Consulting Group, som presenterade exemplet vid Swecares seminarium om vårdexport och patientrörlighetsdirektivet igår sa. ”Det är egentligen nationalekonomiskt oförsvarbart att inte skicka alla Sveriges prostatacancerpatienter till Hamburg med tanke på de kostnader vi skulle spara i eftervård.”

Stefan Larsson efterfrågade en nationell svensk strategi för att skapa center of excellence inom vårdsektorer. Vi har inte den kritiska massan av patienter att upprätthålla den kvalitet på vård vi haft hittills. Vi har ett kunnande och en kvalitet som idag är högt efterfrågad internationellt. Det bör vi utnyttja på ett bättre sätt, annars kommer vi snart att bli omsprungna av andra länder.

Som för att understryka det berättade Siv Schalin, vd på Docrates Cancer Center i Helsingfors om hur de satsar på att skapa en internationell hub av personal och patienter. Personalen talar 11 olika språk och man har patienter från 40 olika länder. Patientrörlighetsdirektivet har öppnat nya möjligheter för dem att attrahera europeiska patienter.

Det finns otroligt mycket att göra för att öka rörligheten inom EU men också inom Sverige. Jag ser fram emot den patientlag som ska träda ikraft 1 januari 2015 då man får rätt att söka vård i andra landsting. Men vore jag man – med prostatacancerdiagnos – då tar jag färjan till Hamburg.