Lägg pengarna där de behövs

Vore det inte skönt att antingen slippa betala 15 miljarder i skatt, eller att använda dessa pengar där de behövs bäst?

Möjligheten finns. Enligt en rapport från ITPS (Institutet för tillväxtpolitiska studier) finns det en potential till besparingar från tre till tio procent – om man utsätter offentliga välfärdstjänster för konkurrens. Och att den totala potentialen uppskattas ligga mellan 9 miljarder och 15 miljarder kronor.

Se där, ännu ett skäl till att säga nej till LO:s och Vänsterpartiets välfärdspopulism.