Glädjande – men vad kommer att hända?

Så här står det i pressmeddelandet från Arbetsförmedlingen den 11 februari.

”Närmare 412 000 personer (16-64 år) var i slutet av januari inskrivna som arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd). Det är nästan 11 000 färre än för ett år sedan. I relativa tal uppgick arbetslösheten till 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, vilket är 0,3 procentenheter lägre än i fjol. Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) uppgick till 16,6 procent av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 1,6 procentenheter sedan januari månad förra året.”

Glädjande siffror, men fortfarande för höga. Speciellt glädjande är att antalet unga arbetslösa sjunkit med 1,6 procent sedan januari 2013. Efter att ha läst detta blir jag lite fundersam när Arbetsförmedlingen, enligt såväl Expressen som Aftonbladet, i sitt svar på regeringens förslag om fokusering av reduktionen av sociala avgifter till de yngsta menar att det inte är en effektiv åtgärd.

Men någonting har ju uppenbarligen lett till att arbetslösheten har minskat. Det som oroar mig nu är vad som händer om oppositionens förslag om borttagande av reduktionen för sociala avgifter skulle bli verklighet. Vad händer då med ungdomsarbetslösheten?

Många av de unga som är arbetslösa behöver inte mer utbildning – de behöver en dörr in i arbetslivet. Att ha lägre kostnader för att anställa är en bra nyckel till det låset.