Arbetsförmedlingen visar upp sin sämsta sida

Jag blir frustrerad, bekymrad och uppgiven bär jag läser om Josefine Wahlberg och hennes vilja att göra det som regeringen vill – nämligen att anlita Arbetsförmedlingen i jakten på arbetskraft.

Tyvärr är Josefine inte ensam om sina erfarenheter. Vi hör det från företag och vi hör det från unga som uppgivet säger att de inte känner att de får något stöd. Det hjälper inte att i politiska tal eller i debatter hävda att Arbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare ska stärkas. Varje enskilt fall, som Josefines, innebär att ytterligare ett stort antal företagare tappar förtroendet och söker sig till andra sätt att rekrytera. Det behöver inte vara fel men förtroendet för Arbetsförmedlingen försämras ytterligare och den onda spiralen fortsätter att utvecklas.

Det är ett tufft jobb att vända utvecklingen. Därför är det synd att det dröjt så länge med regeringens översyn av Arbetsförmedlingen som skulle kunna leda fram till en hel ny organisation av uppgiften att förmedla jobb till arbetssökande och arbetskraft till arbetsgivarna. Jobben skapas och utvecklas i företagen – men då får inte expansion förhindras av problem med att hitta rätt arbetskraft.

I Josefines fall var det dessutom en arbetsgivare som var beredd att låta en person med ringa erfarenhet få ett jobb – alltså en av de personer som har svårast att hitta ett. Det gör mig än mer upprörd att berört arbetsförmedlingskontor inte tog chansen att få ut en person i arbete.

Att myndigheten dessutom inte återkommer trots att de lovar visar att det skulle behövas lite mer av vett och etikett inom myndigheten. Att inte återkomma är ytterligare ett sätt att minska förtroendet.

Så Josefine och alla ni andra företagare, det finns alternativ till Arbetsförmedlingen!