Viktiga rapporter om arbetsmarknaden

I dag presenteras flera intressanta rapporter som påverkar arbetsmarknaden.

Stockholms Handelskammare skriver i en rapport och uttalar sig i en nyhetsartikel om hur bristen på bostäder försvårar för tillväxtföretagen i storstadsregioner. Det drabbar inte minst de kunskapsintensiva företagen som rekryterar från såväl andra delar av Sverige som utanför Sveriges gränser.

I en annan rapport presenterar Arbetsförmedlingen sin bedömning för 2014 och en långsiktig utblick.

Den sistnämnda rapporten slår fast att det är ”skillnad i möjligheterna att få jobb mellan arbetssökande som har utbildning och arbetslivserfarenhet respektive nyutexaminerade arbetssökande. Denna skillnad bedöms komma att bli fortsatt mycket framträdande under det närmaste året. Det är inte ovanligt att det råder brist på arbetskraft med god arbetslivserfarenhet samtidigt som nyutexaminerade möter hård konkurrens om jobben.”

Detta är intressant, och därför är det märkligt att oppositionen vill att arbetsgivaren ska betala samma sociala avgifter för all arbetskraft – oavsett ålder.

Att begränsa kostnaden att anställa kan underlätta inträdet för de som är nyutbildade – oavsett om de kommer från gymnasium eller högskola. Och det fina med att använda kostnaden för sociala avgifter är att personen inte behöver ha varit arbetslös under en längre tid eller vara föremål för något arbetsmarknadspolitiskt program. Det är helt enkelt en snabb och direkt besparing som kan vara avgörande för om en arbetsgivare vågar anställa någon som är oerfaren.

Så tänk om, tänk rätt, och behåll de lägre sociala avgifterna för ungdomar. Dessutom är det hög tid att de styrande politikerna agerar tydligare mot den bostadsbrist som alltså inte bara slår mot privatpersoner utan även mot företag.