Varför tacka nej till friska pengar?

Läser i ny undersökning från TCO och SCB att det kommer att saknas 141 000 personer med kompetens som efterfrågas inom välfärden i Sverige år 2030. TCO:s ordförande Eva Nordmark ser ett ökat investeringsbehov och kostnadsökningar i välfärden samtidigt som vi måste klara investeringar för tillväxt; i infrastruktur, i bostäder, utbildning och i a-kassa och sjukförsäkring.

Det är bara att instämma. Utmaningarna för välfärden är enorma. Ta bara en sådan sak att det inom tio år kommer att finnas runt 700 000 personer som är 80 år eller äldre. Det kommer att sätta ett tryck på vård och äldreboenden som pressa resurserna till bristningsgränsen.

Men det finns fler sätt att finansiera välfärden än genom skattemedel. Inte minst genom privata investeringar. Därför att företag investerar, de bygger skolor, sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. Det handlar om miljardbelopp. Men det görs med annat kapital än skattemedel.

Varför tack nej till friska pengar som både lättar på kostnadstrycket och som ger mer av kvalité i svensk välfärd? Istället borde större delar av välfärdens branscher öppnas upp för andra investeringar än via skatten.