Varför fungerar inte matchningen i dag?

info.bild2-460

Kan det bero på att ungdomar har alldeles för lite föreningsaktiviteter? Intressant fråga som faktiskt har stöd i en doktorsavhandling av Peter Håkansson vid Lunds universitet.

Vi diskuterade bland annat frågan vid ett seminarium anordnat av AEA, där vi försökte analysera vad ungdomsarbetslösheten beror på.
Att inte ha de rätta kontakterna, att inte känna personer i olika funktioner i samhället eller i olika åldersgrupper är säkert en förklaring till bristande matchning.

Samtidigt visar siffror, som vi tidigare publicerat, att 5 av 10 Almegas medlemsföretag anser att det råder brist på personer med rätt utbildning och att 7 av 10 anser att det råder brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Samma undersökning visar också att 21 procent av alla rekryteringsförsök misslyckas.

Kanske är svaret att en del av dessa problem skulle kunna överbyggas om vi möttes över generationsgränserna? Men mer troligt skulle vara om det fanns specialiserad förmedlingsverksamhet som åtnjuter stort förtroende hos såväl presumtiva arbetstagare som arbetsgivare. Det är därför vi vill öppna upp förmedlingsverksamheten för fler aktörer.