Utredning för fler i arbete behövs nu

I dag på morgonekot rapporterades att allt fler uppsagda får nytt jobb. Med rätta framhölls de olika kollektivavtalsslutande trygghetsstiftelserna TRR och TSL som viktiga aktörer i detta arbete.

Visserligen har de olika konstruktion, där TSL finansierar de utförare av omställningsåtgärder som arbetsgivare och fack kommit överens om medan det för tjänstemannaområdet primärt är TRR. Men gemensamt är att leverantörerna av omställningstjänster arbetar nära med såväl den uppsagde som med presumtiva arbetsgivare.

Just kontakter med arbetsgivare tror jag är en nyckel för att få fler i arbete. Arbetsförmedlingen har intensifierat sitt arbete med detta, men det behövs mer. Därför är den översyn av Arbetsförmedlingen som regeringen aviserade i budgetpropositionen i höstas viktig. Men i dagsläget händer ingenting, och det tycks dröja innan det kommer att göra det. Carina Lindfelt från Svenskt Näringsliv tar upp det i en stor intervju i Svenskan idag.

Det är bara att instämma. Vill regeringen att arbetsmarknadspolitiken ska vara en viktig del av valrörelsen så är det på tiden att utredningen kommer till stånd. Det bästa hade ju varit om utredningen kommit betydligt tidigare så att en ny myndighetsstruktur hade kunnat förverkligas under innevarande mandatperiod.

Det intressanta är att det finns förståelse hos delar av oppositionen att förändringar bör ske.