Utländsk arbetskraft – ett måste för tjänstesektorn

Vet du att ett av de största hoten mot nya jobb i Sverige är bristen på människor som har rätt utbildning och yrkeskunskaper? Men att det också finns snabba lösningar?

Det finns branscher som växer och skapar fler jobb, även i tider av lågkonjunktur. De är de branscher som vi lutar oss emot för att skapa en växande ekonomi och som ger fler människor möjlighet till intressanta och välbetalda jobb. Här finns yrken som till exempel datakonsulter, tekniska konsulter, arkitekter och producenter av programvaror. Där har efterfrågan på arbetskraft varit stor under lång tid.

Men de här branscherna lider sedan länge av en brist på arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet. Till exempel, anser över 70 procent av företagen inom arkitektur och teknikkonsulter att brist på rätt arbetskraft var det främsta hindret mot att växa. Bland datakonsulterna var det 60 procent.

Den här bristen hindrar företagen att växa så snabbt som de skulle kunna göra. I värsta fall leder det till att de flyttar ut verksamhet eller delar av sin verksamhet till andra länder än Sverige. I båda fall växer vår ekonomi sämre och det skapas färre jobb än som skulle ha kunna varit fallet. Bristen på rätt arbetskraft är en riktig flaskhals i svensk ekonomi.

Men det finns en lösning som både är snabb och som skulle få bra effekt. En lösning som innebär att det blir lättare för utländska medborgare att jobba i Sverige. Lösningen kallas arbetskraftsinvandring.

Idag finns den möjligheten, men den innebär en massa krångel och kontroller som tar lång tid. I många fall så lång tid att en anställning aldrig blir av, ibland för att den som söker jobb inte vill vänta längre och ibland för att företagen tvingas lösa ett akut rekryteringsbehov på något annat sätt.

Krånglet består bland annat av att den som ska jobba i Sverige redan måste ha ett erbjudande klart innan han eller hon får åka hit. Man ska också visa att man har en koppling till en viss bransch. Dessutom tar det i genomsnitt 8 månader för att få ett besked från Migrationsverket, vilket på en snabbrörlig arbetsmarknad är en evighet. Till råga på allt, höjs nu röster för att för att vi ska tillbaka till den gamla ordningen, där man ska pröva om det fanns något behov på arbetsmarknaden, i varje enskilt fall. Något som skulle sätta en rejäl propp i hela systemet.

Vi på Almega vill gå motsatt väg, vi vill göra det lättare för utländska medborgare att jobba i Sverige. Det måste bli lättare att få hit den kvalificerad arbetskraft som Sverige är i stort behov av.

Inför valet 2014 är Almegas förslag:

  • Gör arbetskraftsinvandring lättare och snabbare. Släpp kravet på koppling till viss bransch även om en arbetstagare byter yrke eller arbetsgivare under de två första åren. Och stoppa förslaget om arbetsmarknadsprövning. Korta Migrationsverkets handläggningstider radikalt.