Senior-rut – så skapar vi fler jobb och en bättre äldreomsorg

Visste du att under de kommande 20 åren kommer Sveriges äldsta del av befolkningen öka med 70 procent? Det är en utveckling som ställer allt högre krav på samhället och som de flesta kommuner kommer att få svårt att tillgodose. Almegas medlemmar bland hemserviceföretagen vittnar redan idag om att det blir allt vanligare att kommuner hänvisar äldre personer som vill ha hjälp med städning, matlagning och annan praktiskt hemservice till rut-tjänster istället. Samtidigt är förmågan att betala för rent privata tjänster begränsad – pensionen är lägre än den inkomst man hade under arbetslivet.

Att utvidga rut med en särskild nivå för tjänster till äldre är en naturlig fortsätt-ning för en redan framgångsrik reform, inte minst med tanke på att det skulle bidra till fler arbetstillfällen. Enligt Almegas egna siffror skapades drygt 2 000 nya rut-jobb bara under 2012 och Skatteverket har visat att 17 000 företag utförde tjänster åt en halv miljon svenskar under samma period. Sedan rut-reformen infördes har hemservicebranschen vuxit till att omfatta nära 15 000 personer efter reformen.

Enligt SCB köpte personer över 65 år en fjärdedel av rut-tjänsterna – omräknat i antal sysselsatta i branschen motsvarar det 3 800 jobb. Om seniorer får ökade möjlighet att köpa rut-tjänster skulle det antalet öka avsevärt.

Och intresset för rut-tjänster är stort bland äldre. Det visar en undersökning som Demoskop utfört på Almegas uppdrag. Utifrån frågan om hur troligt det är att man skulle köpa tjänster om det var billigare än idag och det antal timmar man uppger att man skulle köpa kan vi presentera en teoretisk potential för antalet nya arbetstillfällen. Införs senior-rut skulle 13 000 fler heltidstjänster skapas i branschen enligt beräkningen.

Inför valet 2014 är Almegas förslag:

 
Utveckla rut-reformen genom att införa ett särskilt senior-rut för äldre, där skatten helt tas bort på hushållsnära tjänster. Det innebär en skattereduktion på 60 procent. Med äldre avses dem som fyllt 67 år – de flesta har gått i pension och den månad man fyllt 67 upphör dessutom det lagstiftade anställningsskyddet att gälla. Senior-rut innebär att skattekilen i normalfallet helt tas bort på dessa tjänster. Den summa kunden betalar blir i vanliga inkomstlägen samma belopp som det som den som utför tjänsten får betalt.