Så får vi fler i arbete

Vi går från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle som är beroende av en stark tjänstesektor. Tror du att lösningarna blir bättre eller sämre om det finns ett större utrymme för nya idéer och lösningar?

I dag präglas arbetsmarknadspolitiken av ett system som är uppbyggt utifrån ett industrisamhälle där medarbetare stannade kvar på samma arbetsplats större delen av sitt yrkesliv. När Sverige förändras till ett mer kunskapsintensivt samhälle måste arbetsmarknadspolitiken också förändras. För att möta framtidens utmaningar på arbetsmarknaden behövs det kunskaper om de förutsättningar och problem som möter såväl företagare som den enskilde.

Därför är det viktigt att vi får en allmän omställningsförsäkring som underlättar för dem som berörs av förändringarna och som innebär såväl ett ekonomiskt stöd som aktiva åtgärder för att snabbt komma tillbaka i arbete.

Därför är det viktigt att systemet med yrkesintroduktionsavtal utvecklas och även ges möjlighet att omfatta nyutexaminerade akademiker.

Därför är det viktigt att arbetsförmedling inte blir en ny myndighet utan ett verktyg som används av kvalificerade leverantörer som uppfyller tydliga mål.

Därför är det viktigt att systemen underlättar för dem som väljer att bli egenföretagare.

Inför valet 2014 är Almegas förslag: 

  • Underlätta omställning och minska utanförskapet
  • Förändra a-kassan till en allmän arbetslöshetsförsäkring som en del i en omställningsförsäkring. Taket ska höjas, det ska finnas en tydlig avtrappning med krav på aktiva åtgärder och den ska även vara tillämplig för dem som är företagare.
  • Förkorta sjukdomstiden genom att införa valfrihet för rehabilitering. En del av den sjukfrånvaro som skapar problem för både den enskilde och för arbetsgivaren beror på långa väntetider, vårdgarantin räcker inte.
  • Minska arbetslösheten och sänk trösklar
  • Underlätta för ungdomar att komma i arbete genom sänkta arbetsgivaravgifter, lägre ingångslöner och förändrad arbetsrätt. Stimulera tecknandet av nya introduktionsavtal för såväl ungdomar som nyutexaminerade akademiker.
  • Halvera arbetsgivaravgiften och erbjud handledarstöd på 5 000 kronor i månaden för akademiker med utländsk bakgrund.
  • Skapa förutsättningar för nya företag genom t ex Senior-rut och Rit.