Privata investeringar

Är du orolig för att pengarna inte kommer att räcka till framtidens välfärd? Att behoven i vården, skolan och omsorgen ska bli så stora att våra gemensamma skattemedel inte förslår. I så fall har du god grund för den oron.

Inom ett par år kommer dem av oss som är 80 år eller äldre att bli allt fler. Då har de stora barnkullarna från 1940-talet börjat nå hög ålder. Redan om inom ett tiotal år kan vi vänta oss att det kommer att finnas runt 700 000 personer som nått över 80-årsstrecket.

Alla dessa människor har rätt till en god vård och en värdig omsorg. De kommer att behövas bra äldreboenden, och en vård som kan möta de ofta sammansatta behov som äldre har. Det är till exempel inte ovanligt att man drabbas av många olika sjukdomar när man når hög ålder.

Då kommer det förstås att behöva investeras i äldrevården. Beräkningar visar att vi behöver bygga 50 000 nya eller renoverade platser på äldreboenden de kommande 20 åren. Den totala kostnaden för det ligger på mellan 70 och 100 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket som det svenska försvaret kostar varje år. Och då talar vi bara om äldreboenden, inte om all annan vård eller behoven av investeringar i den svenska skolan.

Allt detta kan knappast betalas via skattsedeln, det skulle annars bli kännbart för varje invånare i de enskilda kommunerna. Tar man ett genomsnittlig svensk kommun, så skulle den ökade kostnaden för investeringarna i äldrevården motsvara ungefär 8 000 kronor varje år för en person som arbetar och betalar skatt. Det som istället händer, är att välfärden blir eftersatt.

Men det finns en finansiering av vår väl-färd som kommer från ett annat håll. Där vi som medborgare inte behöver betala en krona för nya skolor och vårdinrättningar.  Ett exempel är de 10 största företagen som driver friskolor. Mellan åren 2006 och 2010 investerade de i skolbyggnader och utrustning till dessa skolor för 2400 miljoner kronor. Det är lika mycket som det i den svenska statsbudgeten läggs ner på regionalt tillväxtstöd.

I vården investerade enbart de tio största företagen 23 miljarder kronor, under åren 2007-2011. Det är ungefär hälften av vad staten varje år betalar för hela rättsväsendet.

Tycker du att det är smart att tacka ja till dessa investeringar? Vi på Almega tror att det inte bara är smart, utan att det också kommer att bli nödvändigt att finansiera välfärden med annat än våra skattepengar. Pengarna kommer helt enkelt inte att räcka till annars.

De investeringar som enskilda företag gör är mycket värdefulla. De gör att vi kan ha råd med framtidens välfärd. Men lika viktigt är att de för in nya och bättre lösningar i vården, skolan och omsorgen. Investeringarna ger högre kvalité.

Men då behövs en politik som gör det lättare. Då behöver fler delar av välfärden öppnas för dessa investeringar, idag är det till exempel bara 10 procent av vården som har denna finansiering.

Inför valet 2014 är Almegas förslag:

  • Öppna upp större delar av välfärdens branscher för andra investeringar än via skatten.

Almegas förslag i korthet

  • Inför ett riktat investeringsavdrag, speciellt för välfärdens branscher.
  • Grundprincipen för alla välfärdsom-råden ska vara medborgarnas egna val. Inför ett nationellt omfattande valfrihetssystem. Då ökar incitamen-ten för privata aktörer att investera.
  • Utveckla samverkan i investeringar mellan privata och offentliga aktörer, så kallad PPP. Detta bör prövas även på regional och kommunal nivå, och inte bara i stora statliga projekt.