Ökade investeringar i kunskap

Hur ska ett land som Sverige klara sig i den internationella konkurrensen? Och därmed se till att de nya jobben skapas här?

Ett givet svar på den frågan är att Sverige konkurrerar bäst genom att konkurrera med kunskap och innovationer, och inte med till exempel låga löner. Vi måste leva på att vara smarta och bra problemlösare.

Om vi väljer den vägen så behövs ett bra utbildningssystem, men för att bli riktigt konkurrenskraftiga så krävs det framförallt stora investeringar av företag i kun-skap. Personalutbildning är ett av de bästa sätten för företag att anpassa sig till förändringar i omvärlden. Personalens antal och sammansättning kan man inte gärna ändra då efterfrågan förändras. Då är personalutbildning vägen till snabb omställningsförmåga. Utbildningen på företagen har inte minst fördelen att kunskapen kan komma till nytta direkt. 

Men här har Sverige inte hängt med. Personalutbildning har minskat sedan 1994, och siffrorna för 2010 är de lägsta sedan 1986.
Vi på Almega föreslår därför ett stöd för företag som satsar extra mycket på personalutbildning, helst i form av ett skatteavdrag. Det finns flera länder som på det här sättet stimulerar företagens investeringar i kompetens, och som vi kan lära av. Så att vi fortsätter att konkurrera med kunskap.

Inför valet 2014 är Almegas förslag:

  • Inför ett skatteavdrag för företagens kompetensinvesteringar.