Ljusning för Arbetsförmedlingen. Men…

Det ljusnar inte bara utomhus! Men det finns varningstecken.

I dag har Arbetsförmedlingen presenterat nya siffror om arbetslösheten. Glädjande sådana. Varje rapport som visar att fler är i arbete är viktiga. Men lika glädjande är siffrorna som visar att antalet varsel minskar, i december 2013 var det 3 300 personer vilket är
2 400 färre än under december 2012.

Även TSL visar i sin årsrapport att antalet personer som beviljats omställningsstöd är färre under 2013 än 2012. Det största inflödet kommer från den traditionella exportindustrin.

Men det finns hot mot en fortsatt minskning av arbetslösheten. I dagarna presenterades en utredning som föreslår att RUT och ROT-avdragen ska reduceras för att minska skattesatsen för hyreshus. Det finns en uppenbar risk att en sådan reduktion kommer att minska användandet av hushållsnära tjänster. Det i sin tur skulle leda till färre sysselsatta.

Dessutom innebär diskussionen om vinst i välfärden att företagens intressen att investera eller bedriva verksamhet påverkas. Det kan i sin tur leda till ökad arbetslöshet.

Det finns även en politisk opposition som vill avskaffa reduktionen av sociala avgifter för unga. För många unga har just denna reduktion varit nyckeln till ett jobb. Det gäller inte minst inom tjänstesektorn där just lönekostnaderna står för en stor del av de totala omkostnaderna.

Det är med andra ord för tidigt att blåsa faran över. Det kan komma rekyler!