Kommissionen slår undan benen för tjänstesektorn

EU uttryckte 2012 en ambition att återindustrialisera Europa, med målet att industrisektorn 2020 ska stå för 20 procent av EU:s BNP. Utvecklingen går dock inte i önskad riktning – då stod industrin för 15,5 procent av BNP, idag har andelen sjunkit till 15,1 procent.

Problemet för EU är inte att man vill värna om industrin, utan att man saknar handlingsförmåga samtidigt som man med ett initiativ av den här sorten förringar tjänstesektorn. Kommissionen med industrikommissionär Antonio Tajani i spetsen kan komma med näringspolitiska förslag, men det är alltid upp till medlemsstaterna att införliva dessa – som Pia Gripenberg på DN skriver (tyvärr endast för prenumeranter) blir EU:s ambition därmed svår att leva upp till. Inte bara för att verktygen för industritillväxt i praktiken ligger hos medlemsstaterna, industrins tillväxt kommer även att ske på bekostnad av tjänstesektorn.

Det är svårt att se det här som något annat än ett steg bakåt i den utveckling som inneburit att tre av fyra svenskar idag är sysselsatta i tjänstesektorn. Initiativet innebär dessutom en uppdelning av industri- och tjänstesektor som inte är förenlig med verkligheten. Pia Gripenberg påpekar att det inte går att uppenbart skilja mellan industri- och tjänstejobb. Tjänsteföretag vilar ofta på den grund som utgörs av industrin, medan industrin ofta i behov av tjänsteföretag som vägleder konsumenten i industrins produktion. Ett samspel där den ene förutsätter den andre.

Om tjänstesektorns betydelse och dess förhållande till industrin beskriver Linnea Kvist i sitt blogginlägg ”Tjänstesektorn är både huvudet och svansen”. Tjänstesektorn är inte en serviceinrättning till industrin som Tajani vill förespegla. Endast 30 procent av jobben inom tjänstesektorn genereras av industrins behov.

Om detta och inför rådets diskussioner om en gemensam industripolitik kommer Almega att hålla ett frukostseminarium i EU-parlamentet den 29 januari tillsammans med MEP Anna Maria Corazza Bildt.

DN:s Pia Gripenberg konstaterar att industrin under flera år har varit förbisedd av EU. Det är möjligt, men men innebär det verkligen att tjänstesektorn ska betala priset?