Du väljer din vård

Vad tycker du är mest rimligt – att du väljer din vård eller att kommunpolitikerna där du bor väljer åt dig?

Svaret kanske är givet. Att du tycker det är självklart, och att du själv bäst avgör vad som är bäst för just dig. Börjar du bli lite till åren så kan det till exempel vara ett visst äldreboende som lockar, kanske ett där man satsat särskilt på en fin miljö och hemlagad mat, eller ett äldreboende med en annan inriktning. Är du förälder med barn i skolåldern är du förmodligen väldigt mån om att de ska få gå i en skola med god ordning och där dina barn får bra förutsättningar för sitt lärande.  Då vill ni välja skola själva.

En av de viktigaste sakerna med att ge dig makten att välja din välfärd är rätten välja bort. Att välja bort den vårdcentral som du inte tycker har bemött dig korrekt eller där läkaren inte verkar förstå dina problem.  Du ska inte behöva vara tvungen att vara hänvisad till ett och samma ställe om du söker vård. Utan hitta det som faktiskt passar dig.

Och så här fungerar det i många kommuner i Sverige. Där har man som medborgare fått rätt att välja själv. Men långt ifrån alla kommuner. Där gäller fortfarande på många områden inom välfärden att det är kommunens ledning som bestämmer om, och i så fall, vilka alternativ som ska erbjudas dem som bor i kommunen.

Nu finns det till och med politiska förslag om att kommunerna ska ha få rätt att sätta stopp för alternativ inom fler av välfärdens områden, även sådana där det idag finns lag på att det ska råda frihet.

Vi på Almega tycker att det här är fel ordning. Rätten att välja ska inte gälla kommunpolitikernas rätt att välja, utan din rätt som medborgare att välja.

Inför valet 2014 är Almegas förslag:

  • Att all välfärd ska utgå ifrån de val som du gör. Och att det ska gälla på alla områden inom välfärden och i alla regioner i Sverige. Valfrihetslösningar ska vara huvudprincipen för välfärdslösningar i Sverige.
  • Slå fast principen om valfrihet bland olika utförare i Kommunallagen eller Socialtjänstlagen.