Borg och Reinfeldt lyfter tjänstehandeln

Det är glädjande att vår finans- och statsminister framhåller att tjänsteinnehållet i utrikeshandeln ökar och nu står för mer än hälften av svensk export. Det har Almega lyft fram i flera rapporter under 2013.

Våra ministrar tar upp detta i dagens DI som bakgrund till varför det är så angeläget att EU:s inre marknad för tjänster blir gemensam och kan börja fungera bättre. Det skulle gynna tillväxt och jobbskapande, men det är bråttom enligt våra ministrar. ”Utvecklingen håller på att springa Europa förbi”, skriver de, uppenbart oroliga.

Borg och Reinfeldt kommer även ta upp detta i World Economic Forum i Davos i dag, vilket också är glädjande. Insikten om tjänsteinnehållets betydelse för exporten, tillväxten och jobbskapandet blir allt viktigare bland tunga beslutsfattare.