Behåll öppenheten – nej till höjd gräns för direktupphandling

Regeringen vill höja gränsen för myndigheternas direktupphandling. En direktupphandling innebär offentlig upphandling utan några egentliga formkrav, t.ex inga krav på annonsering. Det är upp till myndigheten själv hur denna upphandlingsform utformas. Uppskattningsvis 73 procent av alla upphandlingar i Sverige är idag direktupphandlingar. Med en höjd gräns blir det ännu fler.

Nuvarande direktupphandlingsgräns i LOU är cirka 270 000 kr. Regeringen vill höja gränsen till cirka 600 000 kronor.

Detta är inget bra förslag eftersom de flesta företag inte ens får information om att upphandlingen görs. Det leder till sämre konkurrens om uppdragen. Varför inte införa en skyldighet om att annonsera varje upphandling över 100 000 kronor? Det skulle öka öppenheten både för företagen och för medborgarna.

För närvarande pågår flera andra utredningar och lagändringar om offentlig upphandling. De hänger ihop med frågan om direktupphandlingsgränsen. Dels pågår en utredning om överprövning, dels ska nya EU-direktiv göras till svensk lag. Varför inte ta ett samlat grepp om frågan om direktupphandling då det handlar om kommunicerande kärl?