Så vill Almega förändra Arbetsförmedlingen

Dagens Arbetsförmedling har många olika uppgifter som styrs av regeringen och riksdagens beslut. Den mycket diversifierade verksamheten kan vara ett skäl till att Arbetsförmedlingen saknar allmänhetens förtroende.

Därför är det bra att regeringen i budgetpropositionen har beslutat om en översyn av Arbetsförmedlingen. Det finns en hel del att göra för att matchningen ska bli bättre och förtroendet ska kunna återställas.

Tillämpa lagen om valfrihetssystem inom Arbetsförmedlingen

Kvalificerade leverantörer för omställning och matchning ska kunna erbjuda sina tjänster till de som behöver stöd. Leverantörerna ska omfattas av ett ratingsystem som gör att den enskilde ska kunna välja utifrån olika kriterier.  Leverantörerna ska ha tillgång till samma verktyg som Arbetsförmedlingen förfogar över.

Skilj på utförar- och beställarroll

Arbetsförmedlingen kan inte både vara utförare av en tjänst i konkurrens med andra, och samtidigt ansvara för upphandlingen av samma tjänst. Därför ska upphandlingen ske av annan myndighet. Upphandlingsvillkoren bör utformas i samverkan med branschen.

Styra upphandlingen mot måluppfyllelse i stället för pris

Resultatet av stödet till den enskilde ska generera ersättningen till leverantören. Ersättningen ska sättas utifrån den profil den som behöver stöd har. Ju längre bort från arbetsmarknaden desto bättre ersättning.