Grattis Stockholms läns landsting – Årets tjänsteinnovationsfrämjare 2013!

innovation

Idag vid ett seminarium på temat ”Ökad innovationskraft i vården” delade Almega ut pris till Årets tjänsteinnovationsfrämjare 2013. Det går i år till Stockholms läns landsting (SLL) och tas emot av landstingsdirektör Toivo Heinsoo.

Enligt stadgarna ges priset till ”den person, organisation eller företag som under året gjort särskilda insatser i form av policyförändringar, kunskapsspridning, forskning eller nya spännande affärslösningar för att främja tjänsteinnovationer”.

Motiven till att ge SLL priset är flera. Landstinget har gått i bräschen för utvecklingen av vårdval i den svenska sjukvården. Ett 30-tal olika vårdval utvecklats, varav många inom den specialiserade sjukvården. Det har ökat valfriheten, kortat vårdköer och ökat tillgängligheten för patienten på många vårdområden. Men också skapat nya förutsättningar för långsiktiga relationer och dialog mellan beställare och vårdgivare som möjliggör fortsatta innovationer och nytänkande i vården.

Vidare var SLL var först i landet med att utveckla nya avtalsformer och ersättningsmodeller, som vårdepisodersättning där vårdgivaren får ersättning för hela patientens vårdepisod. Det ger vårdgivaren större frihetsgrad och ekonomiska incitament för kvalitet och helhetsansvar i vården av patienten.

I sin plan för den framtida sjukvården i Stockholmsregionen förlägger landstinget allt mer av sjukvården utanför akutsjukhusen och drar nytta av de privata vårdgivarnas utvecklingskraft. Genom nya innovativa lösningar med nätverkssjukvård kan partnerskap byggas mellan vårdgivare i såväl landstings- som privat regi.

Ett stort grattis!