Vinnova stöttar Almega och Teknik­företagen

Arbetet med att etablera tjänsteinnovation som ett strategiskt innovationsområde pågår i full fart. Ett glädjande besked kom igår då Vinnova beslutade att stödja oss i arbetet genom att bidra med 400 000. Ett välbehövligt bidrag i arbetet med att bryta ny mark.

Det är inte en utstakad väg vi vandrar på då vi nu samlar olika företag från olika branscher, SME och storföretag, organisationer och akademi för att diskutera innovation i tjänsteerbjudande, affärsmodeller i förändring och systeminnovation. För att utveckla områdena krävs en mångfacetterad kompetens och för det behövs i sin tur individer som ser på frågeställningarna och dess utmaningar från olika disciplinära perspektiv. Komplext och väldigt intressant!

Under hösten har vi dragit igång en Forsknings- och innovationsreferensgrupp med företag från såväl tjänstesektorn som tillverkande företag . Dessutom ingår akademi, institut och andra intermediärer.

Vi håller en första workshop i början av november. Intresset har varit slående stort. I princip alla inbjudna har tackat ja! Drygt 40 personer deltar, merparten affärsutvecklingschefer eller FoI-chefer. Vi hoppas med hjälp at FoI-gruppen kunna ta ett kliv vidare genom att definiera företagens behov, utmaningar och hur vi ska nå preciserade mål.

Vi har även etablerat en kompetent strategigrupp på hög nivå som kommer att vägleda oss i strategiskt viktiga policyfrågor. Det är många gamla sanningar som måste ruckas på i arbetet med att främja tjänsteinnovation och jag tror att strategigruppen även kan hjälpa oss att rucka på några i regeringskansliet.

Jag ser fram emot en spännande fortsättning på hösten på vägen mot en FoI-agenda och ett strategiskt innovationsområde inom tjänsteinnovation.