Vad är det för frihet Löfven pratar om egentligen?

Det är med glädje jag noterar att Stefan Löfven vill förändra synen på de många människor som arbetar inom välfärden, att han vill ge dem en större frihet att få utnyttja sin yrkeskompetens. Tyvärr har jag svårt att ta honom på orden.

För med andra handen vill Löfvens parti inskränka möjligheten för just de här yrkesgrupperna att själva starta eget inom sina områden. För att inte tala om hur han vill försämra förutsättningarna för de många existerande privata välfärdsföretagen. Därmed vill S-ledaren även förhindra de som arbetar inom välfärden att ha fler arbetsgivare utöver stora kommuner och landsting att välja emellan. Vad är det för frihet Löfven pratar om egentligen?

Även vad det gäller Arbetsförmedlingen som Löfven säger sig vilja förändra stannar retoriken just där – i retorik. Att låta de privata aktörer som kan hjälpa de arbetslösa bäst delta fullt ut låter sig inte göras. Här finns inte heller något av den frihet som Löfven så gärna vill lyfta fram.

Välfärdens proffs ska få vara proffs, skriver Stefan Löfven. Hur de ska få vara det utan att ges samma möjligheter som proffs på andra yrkesområden är för mig en gåta. Så länge Socialdemokraternas resonemang innehåller sådana luckor saknas tyvärr trovärdigheten i hela resonemanget.