Äntligen chans att det blir rätt från början!

I dag har Arbetsförmedlingen lagt ut följande text:

Extern remiss av modell för kompletterande arbets-
förmedlingstjänst

Arbetsförmedlingen kommer inom kort att genomföra remiss av en tjänstemodell genom en så kallad Request for Information (RFI). Detta för att fånga in synpunkter inför en eventuell kommande upphandling och på så sätt få till stånd en så kvalitativ tjänst som möjligt.

Arbetsförmedlingen kommer att vända sig till branschorganisationer för kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingen tillställer denna RFI till branschorganisationerna Almega, Svenskt näringsliv, Företagarna samt Sveriges auktoriserade utbildningsföretag SAUF.

Vi på Almega ser fram emot att få in kloka synpunkter från våra medlemsföretag som vi kan inarbeta i våra kommentarer. Vi återkommer när vi vet mer.

Har du redan nu synpunkter maila: marie.silfverstolpe@almega.se eller sök mig på telefon +46 70 345 69 53.