Utbildningssamverkan – för jobb, innovation och företagande

I avtalsrörelsen år 2009 tecknade en rad fackförbund och arbetsgivarorganisationer ett avtal om att arbeta långsiktigt tillsammans för strategisk utveckling, tillväxt och lönebildning, kallat Tjänstesektorns samarbetsavtal.

Som ett led i arbetet bildades en arbetsgrupp med uppgift att bland annat titta på betydelsen av utbildningssamverkan i
högskolan kopplat till näringslivets kompetensförsörjning. Det beslutades att ta fram en översikt av forskningen på detta område. Valet föll på professor Lars Bengtsson vid Lunds Universitet.

Lars Bengtsson är professor i industriell ekonomi vid Lunds Universitet med inriktning mot teknologistrategier och affärsmodeller. Han forskar bland annat om samspelet mellan akademin och näringslivet, och dess betydelse för innovation, entreprenörskap och kompetensförsörjning.

Syftet med denna rapport är ge en översikt av forskningen om högskolans utbildningssamverkan med näringsliv och organisationer för kompetensförsörjning, innovation och entreprenörskap.