Tjänste­företagen förlorare om sjukvecka slopas

Finn Bengtsson skriver i en debattartikel i dagens SvD om de förslag som finns om att slopa sjuklöneveckan. Bengtsson har låtit Riksdagens utredningstjänst (RUT) titta på förslaget. RUT konstaterar att det skulle innebära ett övervältrande på kostnader till staten på 15 miljarder, kostnader som ska betalas med ökade sociala avgifter. Dessa kostnader ska i sin tur betalas av arbetsgivarna och det är näringslivet som kommer att förlora. De största förlorarna skulle enligt min uppfattning bli tjänsteföretagen där kostnaderna för personal kan vara upp till 80 procent av företagens omkostnader.

Att det skulle slå snett är inte konstigt. Det räcker med att titta på siffrorna från SCBs konjunkturstatistik. Siffrorna visar sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor

Under 2:a kvartalet 2013 jämfört med 2012
Totalt: 1,21 | 1,12
Stat: 1,00 | 0.94
Kommuner: 1,67 | 1,54
Landsting: 1,46 | 1,38
Privat: 1,08 | 0,99

Så vem skulle få betala. Jo, den relativt lilla statliga sektorn men framförallt den privata eftersom vi i Sverige inte har differentierade sociala avgifter.

Så tänk om, förenkla och anpassa högkostnadsskyddet till SME-företagen. Det skulle göra mer nytta.