Seko drar in kollektiv­trafiken i skärgårdskonflikten

Seko har idag utökat sitt strejkvarsel för skärgårdstrafiken till att även omfatta kollektivtrafiken till sjös. Med fackets utökade strejkvarsel drabbas nu den reguljära skärgårdstrafiken i Stockholm.

Om Sekos strejk bryter ut kommer det främst att drabba boende och resande i Stockholms skärgård. Trafiken till och från många öar hotas. Boende på många öar kommer oundvikligen att isoleras om Sekos strejkvarsel bryter ut.

Från arbetsgivarnas sida beklagar vi denna utvidgning av konflikten från fackets sida. Konflikten handlar om att kollektivavtalet som reglerar skärgårdstrafiken är väldigt gammalmodigt och i stort behov av en modernisering. Enligt avtalet får arbetsgivaren inte premiera en god arbetsinsats med en extra löneökning utan lönen sätts strikt utifrån en tabell där ingen hänsyn tas till den individuella prestationen.

Från arbetsgivarnas sida har vi försökt se till att en eventuell konflikt inte skulle drabba de boende i skärgården. Detta för att en viktig del i konflikten handlar om nöjestrafiken. Det handlar alltså om trafik som i stor utsträckning konkurrerar med verksamheter på land. Det handlar t ex om julbordskryssningar där konkurrensen kommer från restauranger på landbacken.

Ska vi ha en levande skärgårdstrafik är det viktigt att nöjestrafiken ges villkor som inte i allt för stor utsträckning skiljer sig från de villkor som gäller på torra land. Därför är det direkt olämpligt av facket att dra in kollektivtrafiken och riskera att människor isoleras i skärgården.