Märkligt resonemang från Unionen

Unionen, Mikael Dubois har återigen i ett långt inlägg kommenterat Almegas förslag till en omställningsförsäkring med anledning av vår och Miljöpartiets debattartikel på SvD.

Det finns anledning att kommentera en del av detta.

Rubriken på vår artikel är en ny socialförsäkring och det är det som vi föreslår. Vi menar att dagens system inte är anpassade till den verklighet vi lever i. En fackligt administrerad arbetslöshetsförsäkring är vare sig en garanti för den svenska modellen eller för att minska utanförskapet. Garantin för den svenska modellen är seriösa arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som respekterar varandra och strävar efter gemensamma mål för näringslivets bästa.

Almega menar att den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen är en relik av det gamla industrisamhället där de anställda stannade kvar på samma arbetsplats efter det att de lämnat skolan. Men så är det inte längre. Närings- och arbetslivet förändras och då måste vi ha ett system som är anpassat till 2000-talet. Då är det fel att omhulda ett system som bara gäller för dem som redan har ett arbete och lämnar andra utanför.

En ny omställningsförsäkring skulle göra det möjligt för alla dem som av någon anledning inte har ett arbete snabbt få det stöd och den hjälp som erfordras. Därmed blir även denna försäkring en hjälp till självhjälp som Unionen anser att dagens arbetslöshetsförsäkring är. I artikeln har vi inte någonstans preciserat vilka ersättningsnivåer som ska utgå. Exakt utformning är ett arbete för dem som sitter i utredningen och det kvalificerade kansliet som utredningen förfogar över

Det är rätt att vi talar om en harmonisering av försäkringarna i omställningsförsäkringen. Almega har redan tidigare sagt att vi anser att avtrappningen för dem som är arbetslösa ska se annorlunda ut än för dem som är sjuka och det kan även finnas andra delar som är beroende av anledningen till att personen befinner sig i försäkringen. Men vi är övertygade om att en gemensam organisation lättare kan sätta in de åtgärder som underlättar inträdet eller återinträdet i arbetslivet. Vi vet att det finns många kvalificerade aktörer som besitter den kunskapen. Det är därför den verksamheten ska öppnas för andra än det offentliga.

Unionen hävdar att vi driver frågan om fler aktörer för att skapa mer jobb åt våra medlemsföretag, som har många medlemmar i Unionen som anställda. Märkligt resonemang. Vi strävar efter att medverka till att allt fler kommer i arbete för att minska utanförskapet, lösa de problem som de demografiska förändringarna innebär och se till att allt fler hjälper till att finansiera den framtida välfärden. Vi vet att det finns bättre lösningar än i dag. Där har vi ett gemensamt intresse med Miljöpartiet.