Konkurrensverkets uppföljning i branschens intresse

I dagarna dimper det ner ett brev från Konkurrensverket hos våra medlemsföretag som bedriver primärvård, med ett åläggande att redovisa vårdcentralens ekonomiska resultat. Bakgrunden är ett uppdrag från regeringen att följa upp vårdvalet ur ett konkurrensperspektiv.

http://blogg.vardforetagarna.se/2013/10/10/konkurrensverkets-uppfoljning-i-branschens-intresse