Bra början, Svantesson, men mer insatser behövs

I dag skriver Elisabeth Svantesson i en artikel i DI om sin plan för fler nya jobb. Att Svantesson är tydlig med att det är företagen som skapar jobben är mycket klokt. Att verka för fler yrkesintroduktionsavtal är också bra.

Men det behövs mer. Inte bara dem som står långt från arbetsmarknaden behöver stöd. Även nyarbetslösa, som inte omfattas av trygghetsavtal, eller nyutexaminerade arbetslösa från högskolor och gymnasieskolans mer teoretiska linjer, behöver stöd så att de inte risker att hamna i långtidsarbetslöshet.

Vi vet att många företag skulle vara beredda att hjälpa till. Bemanningsföretagen anställer många unga. Omställningsföretag är viktiga aktörer för att hjälpa arbetslösa åter i arbete. Företag med liten administration kan vara betydligt mer effektiva än tunga myndigheter. Därför var det fel av Arbetsförmedlingen att avsluta satsningarna på jobb-coacher.

Så Elisabeth, vidga perspektivet till fler än de som har bristande grundutbildning. Återinför resurser för jobbcoachning och se till att den kommande utredningen av Arbetsförmedlingens verksamhet visar på möjligheten att hitta andra modeller än den som idag finns för förmedling och annan stöttande verksamhet.

Ni politiker dikterar villkoren. Jag vet att kompetensen finns.