Almega granskar skolsnusket

En ny granskning, som baseras på 1 225 offentliga upphandlingar av städtjänster genomförda under 2009-2011, visar att 96 % av upphandlingarna fokuserar helt på lägsta pris istället för kvallitet. Granskningen visar att kommuner inte, i tillräcklig utsträckning, prioriterar god hygien i offentliga miljöer. Många barn riskerar att studera i miljöer med väsentligt sämre hygien jämfört med deras föräldrars arbetsplatser

Läs mer här