Svag vändning uppåt i tjänstesektorn

Tjänstesektorn

I tisdags presenterades Almegas tjänsteindikator för tredje kvartalet. Den pekar på en svag vändning uppåt för tjänsteproduktionen under tredje kvartalet. Flera tjänstebranscher visar tecken på att lämna konjunktursvackan bakom sig, även om återhämtningen inledningsvis är långsam.

Starkast tillväxt under årets första halvår visar hotell och restaurang, kultur, nöje och fritid. De delar av tjänstesektorn som levererar tjänster till exportindustrin och därför påverkas av den låga efterfrågan från omvärlden, visar en klart svagare utveckling under första halvåret. Det gäller exempelvis bemanningsbranschen, resetjänster, transporter och datakonsulter.

Almegas arbetsmarknadsindikator visar att avmattningen för sysselsättningen i tjänstesektorn upphör under tredje kvartalet. Den pekar nu mot ungefär oförändrad utveckling av sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn under årets tredje kvartal i förhållande till föregående kvartal, det vill säga en fortsatt ökning av sysselsättningen i ungefär samma takt som under andra kvartalet.

Almegas prisindikator pekar på att prisökningstakten för privata tjänster fortsätter att ligga kvar på en låg nivå även under tredje kvartalet i år. Fortfarande ligger indikatorn på en nivå nära 50, en punkt där priserna är i princip oförändrade. Prisökningstakten i handeln väntas öka något medan priserna inom övriga tjänstesektorn väntas mattas av ytterligare.