Plåster för själen

I dag läste jag  om ett jättespännande projekt och resultat där design fyller ett syfte i medicinska frågor – världens första psykiska förbandslåda.

Enligt olika rapporter ökar den psykiska ohälsan. Att analysera anledningen till detta är något som regeringen har gett i uppdrag till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – Forte – att göra en kunskapsöversikt om.

Frågor som rör själen och det psykiska välbefinnandet är ofta svåra att diskutera. Det är lättare att prata med medarbetare om fysiska problem, ont i knän eller rygg än att hantera livskriser och grubbel.

Därför kan t ex den psykiska förbandslådan som nu ska testas bli en väg in i och ett stöd i det viktiga samtalet mellan chef och medarbetare. Eller medmänniskor emellan.