Många kommuner struntar i konkurrenslagen

Många företag upplever osund konkurrens från staten, landstingen och kommunerna. Senaste exemplet är kommunala Tolkförmedling Väst som i ett svep slagit undan benen på en hel bransch i Västsverige, skriver Stefan Koskinen, Almega Tjänsteföretagen

Det är lätt att göra sig rolig över kommuner som ger sig ut på tunn is och försöker sig på en framtid som entreprenörer. Inte minst eftersom företagsstarterna ofta sker på skakig grund eller utifrån kommunala önskedrömmar. Det är lätt att dra på smilbanden när man betraktar det hela utifrån. Men det finns också allvarliga baksidor av problemet med kommuner som ger sig in och konkurrerar med privata företag på ett illojalt vis.

Genom att konkurrera med privata företagare inom områden som ligger utanför kommunens kärnverksamhet snedvrider det offentliga konkurrensen. Ett företag som ägs av en kommun kan alltid luta sig tillbaka på skattebetalarna ifall de får ekonomiska problem. De kan också använda sig av kommunens övriga resurser som en konkurrensfördel och det är tyvärr inte ovanligt att dessa bolag ges direkta privilegier av kommunen.

I Västsverige har vi nyligen fått se ett exempel på detta. Göteborg har tillsammans med ett antal andra kommuner i regionen gått samman och bildat Tolkförmedling Väst. Ett kommunalt bolag som nu fått monopol på att förmedla tolkar till den offentliga verksamheten.

I ett svep har kommunerna slagit undan benen på en hel bransch och många miljoner i investeringar ser nu ut att kunna gå förlorat.

Man skulle kunna tro att denna typ av händelser är engångsföreteelser, men när Almega förra hösten frågade sina medlemsföretag om de upplevde ojuste konkurrens från stat, landsting, kommun eller dess bolag så svarade 43 procent att de upplever sådan ojuste konkurrens. Undersökningsresultatet tyder även på att många drabbade företag inte ens tycker det är värt att anmäla fall av ojuste konkurrens till Konkurrensverket.

För att uppmärksamma denna situation har Almega Tjänsteföretagen i sociala medier skapat det fiktiva kommunalrådet Göte Stohr. Med hans hjälp försöker vi på ett lättsamt sätt rikta strålkastarna mot konkreta fall där kommuner ägnar sig åt osund konkurrens.

Vårt mål är inte att peka finger i enskilda fall utan att visa på hur utbrett problemet är med osund konkurrens och öka insikten om situationen hos landets kommunpolitiker.

Det är tyvärr alldeles för lätt att hitta många exempel på hur kommunal affärsverksamhet inneburit miljonrullningar av skattemedel. Det finns skäl till att överlåta företagandet till företagarna och använda skattemedlen endast till den gemensamma välfärden. För fortfarande gäller den legendariske socialministern Gustaf Möllers visdomsord om att: ” Varje förslösad skattekrona är en stöld från de fattigaste.”

Man skulle ha hoppats att detta problem försvann efter att konkurrenslagen skärptes 2010, men det är tydligt att ett antal kommuner helt enkelt struntar i lagen. Orsaken verkar vara att konkurrenslagen blev alldeles för tandlös. Sedan lagen infördes har Konkurrensverket bara gått fram med sju fall och dessa har tagit lång tid att få till domslut. Under processens gång får kommunen fortsätta att bedriva sin säljverksamhet.

Det vore bättre att lagen ändrades så att Konkurrensverket fick vässade tänder och gavs rätten att tillfälligt stoppa otillåten offentlig säljverksamhet. I stället skulle kommuner som ändå vill fortsätta med sin verksamhet få gå till domstol och begära prövning av frågan.

En sådan ordning skulle tvinga kommuner som bedriver otillåten offentlig säljverksamhet att faktiskt ta en kontakt från Konkurrensverket på yttersta allvar. De skulle också öka företagens incitament att anmäla missbruk till Konkurrensverket.

I svensk politisk debatt omfamnas ofta småföretagen av alla partier ifrån vänster till höger men verkligheten i många kommuner visar på andra prioriteringar. Förhoppningsvis kan kommuner i framtiden lära av varandras misstag så vi slipper se fler exempel på när Göte Stohr varit framme.

 

Stefan Koskinen
förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen

Publicerad: Göteborgs-Posten 2013-09-08