Inte en sekund för tidigt att se över Arbetsförmedlingen

Negra Efendić har i ett ”perspektiv” idag i SvD Näringsliv diskuterat Arbetsförmedlingen och den eventuella förändring som den står inför utifrån byte av GD, minister och beslut om en översyn.

Det är ett intressant perspektiv – men det fattas flera andra perspektiv. Det är inget självändamål att förändra myndigheten, utan det finns ett stort behov för att tillgodose den enskildes behov. Men också företagens behov av att hitta rätt personal.

En struktur som Arbetsförmedlingen som bygger på det gamla industrisamhället är inte anpassad till det nya tjänstesamhället, med många växande kunskapsintensiva branscher samtidigt som de serviceinriktade branscherna också utvecklas.

Det är därför det behövs en översyn av myndigheten, byggd på erfarenheter från dagens brister och framförallt på goda exempel från andra länder.

Negra Efendić skriver i sitt perspektiv att det kanske är på tiden med en översyn. Det är en alldeles för försiktig formulering. Det är på tiden och inte en sekund för tidigt!