Hoppas Fredrik Reinfeldt läste samma artiklar som jag imorse

I dag var det minst två intressanta artiklar i mina morgontidningar. Till att börja med så hade SvD en mycket intressant ledare om behovet av nya jobb för alla de lågutbildade som ofta har det extra tufft på arbetsmarknaden. Per Gudmundsson belyser bland annat vikten av att våga förändra LAS och våga sänka ingångslönerna.

Almega menar att fler åtgärder behövs. Det räcker inte att bara skapa fler jobb, utan vi måste också bli bättre på att forma de som redan finns. En synnerligen viktig uppgift är alltså att säkerställa att det finns kvalificerade utförare av matchningen mellan arbetssökande och arbetsmarknad.

Det finns goda exempel, inte minst från Australien som har ett system som bland annat innebär att leverantörerna får ut mer ersättning ju längre bort från arbetsmarknaden den som behöver stöd återfinns. Tydliga mål och en peng som gör det möjligt att satsa på utbildning, körkort eller annan kompetensutveckling som kan öka möjligheterna för många att komma i arbete.

I DN idag (finns tyvärr inte på nätet) skriver Johan Schück om den tickande bomben som de ökande sjukskrivningarna kan innebära. Utrymmet för reformer kan komma att påverkas för såväl denna regering som den som sitter vid makten efter valet 2014. Jag delar farhågorna, och menar att det är viktigt att minska sjukskrivningarna.

Ett sätt kan vara, som Almega föreslagit, att den sjukskrivne får möjlighet att välja ett stöd som kan vara till hjälp i kontakterna med sjukvård och arbetsgivare. Det måste också vara möjligt att snabbare få den sjukvård som erfordras, och den enskilde ska själv kunna välja leverantör av sjukvård och rehabiliteringsinsatser.

Samtidigt som dessa kloka artiklar meddelar Arbetsförmedlingen man att avbryter programmet med jobbcoacher. Tråkigt att det även kommer att drabba den majoritet av seriösa privata aktörerna som finns.