Expressen har fel

Vad vill Expressen? I en ledare kritiseras Almega för att vilja förändra Arbetsförmedlingen och för att vi exemplifierar lyckade exempel med TSL. Expressens ledare kommer dagen innan arbetsförmedlingens tillförordnande generaldirektör meddelar att systemet med coacher ska granskas.

Det finns enligt myndigheten alldeles för många. Detta är synpunkter som vi också beaktat när vi föreslår en förändring av Arbetsförmedlingen.

Vi vill ha upphandlingar som är resultatinriktade och inte prisinriktade. Även vi har pläderat för kontroll av tänkbara leverantörer av coachtjänster, men också en ordentlig uppföljning av resultatet och att informationen om hur coacherna klarar sig ska vara lättillgänglig så att det på ett enkelt sätt går att värdera.

Möjligen är det inte ovilja utan okunskap som ligger bakom Expressens ledare. Låt mig få kommentera en del av de påpekanden som Expressen gjort, men låt mig först få konstatera att parterna är mycket nöjda med TSL liksom även TRR.

Expressen påstår att nästan var femte fick inte ett nytt jobb trots stödinsatserna. Fel. Faktum är att av dem som inte redovisas i nytt arbete, gick en stor andel till utbildning, några procent fick någon form av pensionslösning, medan en del var sjuka eller föräldralediga. Endast mellan 5 och 10 procent, lite varierande mellan de olika månaderna, lämnade programmet som arbetssökande.

Expressen påstår att det handlar om människor nära arbetsmarknaden. Det är en sanning med modifikation. Många av de som TSL hjälpt riskerar eller har blivit arbetslösa. Många av dessa har dock kvalifikationer för gårdagens arbetsmarknad och näringsliv. Det innebär att många av dem saknar den kompetens som dagens arbetsliv efterfrågar. Då hjälper det inte att någon kommer direkt från arbete till arbetslöshet.

Expressen konstaterar att för att få del av Trygghetsfonden ska man ha haft fast jobb i minst ett år. Man ska vara uppsagd på grund av arbetsbrist. Det handlar alltså om människor med sprillans färsk yrkeserfarenhet, som bevisat sin arbetsmoral under längre tid. Det är bra att Expressen talar om de kvalifikationskrav som ställs för att omfattas av regelverket. Men det hjälper inte om den kompetens som de besitter inte efterfrågas.

Det finns flera felaktigheter i ledaren som att unga har lång arbetslivserfarenhet, så är det inte alltid. Att ett antal av dem som blivit uppsagda får möjlighet att gå tillbaks till den tidigare arbetsgivaren och då krävs ingen coaching, enligt Expressen.

Vi och TSL tror på tidiga insatser, därför sätter vi in åtgärder när personer har blivit varslade. Det finns inga garantier för att en arbetsgivare kommer att återanställa och i så fall vem eller vilka. Varje månad som passerar är en förlorad månad därför sätts åtgärderna in.

Att sedan arbetsförmedlingen har helt andra verktyg och resurser, att samarbetet inte alltid fungerar mellan omställningsstiftelserna och Arbetsförmedlingen – det är ytterligare en aspekt.

Jag tror att det vore bra om Expressens ledarredaktion kom ut i omställningsverkligheten. Jag ordnar gärna studiebesök. Det är bara att ringa.