Viktig diskussion om lönespridning

Under årets Almedalsvecka deltog jag i en panel och kommenterade bland annat en skrift utgiven av Svenskt Näringsliv med titeln ”Jobbproblem och löneproblem-kan priset bli för högt”. Skriften kan laddas ner hos Svenskt Näringsliv.

På ett pedagogiskt sätt ges inledningsvis ett historiskt perspektiv på den svenska lönebildningen. Lönespridningen i ett internationellt perspektiv gås igenom varvid det ännu en gång konstateras att Sverige har den lägsta lönespridningen i Europa. Likaså konstateras att vi har de högsta minimilönerna. Under de senaste åren har alltfler forskare pekat på att en låg lönespridning hämmar produktiviteten. Att för höga ingångslöner slår hårt mot de så kallade ingångsjobben är ingen nyhet men det visar sig också att för höga ingångslöner hämmar lönekarriären längre fram.

Diskussionen om lönespridning och ingångslöner är viktig och måste i större utsträckning baseras på fakta. Skriften ”Jobbproblem och löneproblem-kan priset bli för högt” ger fakta på ett lättillgängligt sätt.