Högkostnadsskydd ett vassare alternativ

Idag har småföretagen kommit i blickpunkten efter att Mikael Damberg i en debattartikel i Aftonbladet menar att Annie Lööf sviker småföretagen genom att inte genomföra reformen med andra sjuklöneveckan. Annie Lööf svarar att Damberg vill straffbeskatta jobbskaparna. Vi kommer säkert att få höra fler hårda ord under året fram till valet.

Vem ska stå för kostnaden för andra sjuklöneveckan? Frågan är svår, men vår uppfattning är att det är bättre med ett enkelt högkostnadsskydd än att ta bort den. Enligt statistik från SCB så har den privata sektorn den lägsta sjukfrånvaron, i genomsnitt 1,6 dagar per anställd. I genomsnitt, enligt samma pressmeddelande, så är cirka 87 procent av de totala sjukfallen upp till en vecka långa. Få arbetsgivare skulle alltså få del av en generell lösning. För de arbetsgivare som har hög sjukfrånvaro skulle däremot ett enkelt högkostnadsskydd med snabb återbetalning underlätta. Det skulle befrämja viljan att anställa även de som har en sjukdomshistorik.

Konsten blir att konstruera ett sådant system. Därför är det bra att frågan kommer att utredas.