Enkät om försäkringar av gränsöverskridande tjänsteverksamhet

Försäkringar är både lösningen och gåtan. Försäkringar gör att vi lättare kan handla med andra länder, att vi kan vara försäkrade när vi arbetar utomlands eller köper tjänster och varor från utländska leverantörer. Det skapar trygghet och främjar rörligheten.

Men försäkringar kan också vara ett gissel som får företag att undvika erbjuda sina varor och tjänster utanför det egna landet. Som försätter tjänsteleverantörer i ett moment 22, där man inte kan vinna upphandlingen utan en försäkring, samtidigt som man inte kan försäkra projektet om man inte vunnit det. Som får personer att stanna hemma istället för att söka lyckan i ett annat land.

Kommissionen har insett försäkringarnas betydelse för en fungerande inre marknad och vill därför veta mer om företagens erfarenhet av försäkringar av gränsöverskridande verksamhet. Enkäten de vill att du som företagare fyller i hittar du här. Den tar inte lång tid att fylla i och jag hoppas att så många som möjligt svarar före den 16 augusti 2013. Ett litet men viktigt strå för den europeiska stacken.