Arbetsförmedlingen har större problem än vem som är generaldirektör

Unionen skriver i en bloggpost att ”utvärdera en generaldirektör innebär också en utvärdering av den förda politiken. Ju mer man styr från regeringens håll desto mindre frihet som generaldirektör.”

Almega delar uppfattningen att Arbetsförmedlingen har betydligt större problem än vem som är generaldirektör. Det är rätt att det är en komplex roll som arbetsförmedlingens generaldirektör har och därför bör nu regeringen ta tillfället i akt att dra upp riktlinjerna för en ny modern arbetsförmedling med utrymme för fler aktörer.

Almega har skrivit en debattartikel om detta i Svenska Dagbladet idag. Slutklämmen är värd att upprepa – ”Sverige behöver inte en ny arbetsförmedling, inte heller en ny generaldirektör. Sverige behöver nya förutsättningar för att få rätt person på rätt plats. Bara då kan vi möta framtidens utmaningar”.

Det är en betydligt större och viktigare fråga än det som Unionen lyfter fram som viktigt för att återupprätta förtroendet för Arbetsförmedlingen.