Leve meriterna!

Deltog i spännande seminarium i går om hur ska vi rekrytera. Meriter eller kontakter? Svår fråga. Om arbetsgivare bara anställer på meriter så blir det kanske en person som inte fungerar i gruppen, anställer arbetsgivaren bara på kontakter – hur ska det då gå för dem som saknar kontakter inom det område de är utbildad inom?

Mer praktiska inslag i utbildningen skulle kunna underlätta för dem som saknar kontakter. Men räcker det?

Som företrädare för arbetsgivare är det också naturligt att påpeka att det är dyrt och besvärligt att rekrytera fel.