Kan man hindra företag lägga anbud i offentlig upphandling?

Är det möjligt att stänga ute vissa leverantörer på grund av driftsform i offentlig upphandling? Nej säger juris doktor Andrea Sundstrand på ett seminarium som Almega arrangerade i Almedalen.

Your browser does not support iframes.

Strax innan sommaren gick politiska ledningen i landstinget Västmanland ut och berättade att de kommer att genomföra en upphandling av en akutvårdenhet men enbart tillåta att icke vinstdrivande aktörer lämnar anbud. Är detta förenligt med LOU och med EU-rätten? Nej, svarar Andrea Sundstrand, en begränsning som stänger ute leverantörer strider mot EU-rättens princip om likabehandling. Ska detta vara möjligt måste man först ändra i fördraget.

Men frågan om att hindra företag med vinstsyfte är en sak som ofta kommer upp till debatt. För att undersöka rättsläget har Almega tagit fram en rapport. Läs den här.