Anders Borg: ”Det handlar inte om att skapa låglönejobb”

Vår finansminister drog fullt hus då han skulle tala om ”Fler vägar till jobb” på Moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalen.

Störst fokus låg på det förslag om yrkesintroduktion för ungdomar, som kommer i höstbudgeten. Det handlar om sänkta arbetsgivaravgifter för arbetsgivare som erbjuder lärlingsplatser för ungdomar. Anders Borg nämnde flera länder som har fungerande lärlingssystem, exempelvis Österrike, Schweiz, Tyskland, Holland, Danmark och Norge. Nu vill regeringen införa ”ordnade, strukturerade system” för yrkesintroduktion, där inledningsvis företag med kollektivavtal ska omfattas. Det har redan slutits avtal mellan parterna inom handeln, teknikföretag, kommuner, industri- och kemi.

Anders Borg betonade att ”det inte handlar om att skapa låglönejobb”, och nämnde att fler branscher bör omfattas och även akademikerjobb. Jag satt och lystrade efter att finansministern även skulle nämna behoven av att få in ungdomar i Almegas kunskapsintensiva branscher, såsom IT-branschen, teknikkonsulter och andra typer av företagstjänster, samt hälso- och sjukvård, utbildningsföretag med flera, men de nämndes inte alls. Anders Borg talade ändå om en breddning och att han också hört industrins behov av kompetens som är nödvändig för dess internationella konkurrenskraft.

Då handlar det ju också i högsta grad om kompetensförsörjningen inom Sveriges alltmer avgörande sektor för Sveriges internationella konkurrenskraft, det vill säga den kunskapsintensiva tjänstesektorn, som Almega lyfte fram under sitt eget ekonomiska seminarium på onsdagen i Almedalen.