Spårtrafikkonflikten avblåst

Almega Spårtrafikföretagen och fackförbunden SEKO och ST godtog på onsdagskvällen medlarnas bud om nytt kollektivavtal för tågförare och annan personal inom spårtrafiken.

Avtalet mellan Almega Spårtrafikföretagen och SEKO och ST gäller fr o m den 1 april 2013 t o m den 31 mars 2016 och innebär en uppräkning av lönerna med 6,8 procent under tre år – vilket är i nivå med vad andra grupper på arbetsmarknaden enats om under året.

Parterna har enats om en ny formulering rörande föräldraledighet, där det nu ges ersättning för upp till sex trettiodagarsperioder. Man är också överens om en gemensam arbetsgrupp om hot, våld och ensamarbete, samt en arbetsgrupp för att bättre kunna anpassa villkoren i kollektivavtalet till grupper inom särskilda verksamhetsområden (t ex person- och godstrafik, tunnelbana, underhåll etc.).

– Efter SEKO:s och Kommunals hot mot trafiken, som riskerade att allvarligt drabba tredje man, har nu spårtrafikföretagen tagit sitt ansvar och gått SEKO till mötes på flera områden. Trots att den viktiga arbetsgrupp som ska modernisera villkoren i avtalet får ganska kort om tid på sig hoppas vi ändå att man ska kunna få fram bra lösningar, säger Almegas vd Jonas Milton.

– Vi önskar nu att även Kommunal tar sitt ansvar och skriver på det medlarbud som accepterades av Bussarbetsgivarna, säger Jonas Milton.